Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie pomagają nam świadczyć, chronić i doskonalić nasze usługi. Więcej informacji tutaj. Akceptuj pliki cookies
Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie pomagają nam świadczyć, chronić i doskonalić nasze usługi. Więcej informacji tutaj. Akceptuj pliki cookies

Parametry PHP webhostingu

Na webhostingu dostępna jest technologia PHP w wersji 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 i 7.1 z licznymi zainstalowanymi modułami.


Na każdym webhostingu możesz łączyć wszystkie wersje PHP - 5.3 do 7.1  O sposobie interpretacji skryptu (tj. w jakiej wersji zostanie uruchomiony), decyduje jego rozszerzenie:

 • .php - wersja domyślna PHP - możesz wybrać podczas zamawiania webhostingu lub kiedykolwiek zmienić w Panelu Klienta
 • .php53 - zawsze PHP 5.3
 • .php54 - zawsze PHP 5.4
 • .php55 - zawsze PHP 5.5
 • .php56 - zawsze PHP 5.6
 • .php70 - zawsze PHP 7
 • .php71 - zawsze PHP 7.1

Obecnie dostępne wersje:

Wersję PHP możesz wybrać podczas zamawiania webhostingu lub kiedykolwiekzmienić w Panelu Klienta

UWAGA! - PHP 5.3 i PHP 5.4 są wersjami przestarzałymi, dla których nie są wydawane żadane aktualizacje (nawet bezpieczeństwa). Pomimo, dostępności na serwerach ostatnich wersji 5.3.29 z 18.8.2014 i 5.4.45 z 3.10.2015, nie zalecamy ich używania. Zdecydowanie poelcamy korzystanie z nowszych wersji.

Wszystkie wersje są dostępne na wszystkich serwerach, na wszystkich webhostingach. Nie ma potrzeby wysyłania do nas próśb o aktywację czy też przeniesienie na inny serwer. Wersję PHP zmienisz własnoręcznie za pośrednictwem Panelu Klienta.

Dla wersji PHP 5.3 i 5.4 jako opcode cache, używamy na serwerach narzędzia XCache. Dla nowych wersji, tj. PHP 5.5, 5.6 i PHP 7.1, wdrożono Zend Opcache, czyli domyślny opcode cache dostarczany z PHP.

Webhosting pracuje na systemie operacyjnym Linux i serwerze HTTP Apache 2.2 z obsługą mod_deflate, htaccess i mod_rewrite (parametry Apache). PHP działa nad Apache, jako moduł FastCGI.

Ustawienia i ograniczenia PHP

 • wyłączone magic_quotes
 • wyłączone register_globals (w PHP 5.4 ta opcja już nie istnieje)
 • wyłączony safe_mode
 • maks. czas wykonywania skrytpu (max_execution_time): 90 s
 • limit pamięci (memory_limit): 128 MB (256 MB w wariancie NoLimit Extra)
 • maks. wielkość danych przesyłanych metodą POST (post_max_size): 32 MB (128 MB w wariancie NoLimit Extra)
 • maks. rozmiar pliku uploadowanego (upload_max_filesize): 32 MB (128 MB w wariancie NoLimit Extra)
 • maks. liczba procesów PHP: 5 (10 w wariancie NoLimit Extra) - więcej informacji
 • maks. liczba wysyłanych e-maili dziennie: 500 (więcej informacji)
 • webhosting nie może zostać użyty do masowego wysyłania e-maili (np. newslettery)

Zmienne parametry konfiguracyjne

Część parametrów php.ini można zmienić:

 • allow_url_fopen
 • allow_url_include
 • display_errors
 • html_errors
 • ignore_repeated_errors
 • ignore_user_abort
 • implicit_flush
 • magic_quotes_gpc
 • output_buffering
 • session.auto_start
 • session.cookie_httponly
 • session.cookie_secure
 • session.use_cookies
 • session.use_only_cookies
 • xcache.cacher (PHP 5.3 i 5.4)

Więcej informacji znajdziesz w Bazie wiedzy: Webhosting - konfiguracja PHP

Zainstalowane moduły PHP

 • bcmath
 • bzip2
 • calender
 • ctype
 • curl
 • date
 • dom
 • ereg
 • exif
 • fileinfo
 • filter
 • ftp
 • GD 2.0 z obsługą Freetype, GIF, JPEG, PNG a BMP
 • gettext
 • gmp
 • hash
 • iconv
 • ImageMagick (jako moduł PHP, nie jest możliwe wywoływanie prez shell - więcej informacji)
 • imap, imap-ssl
 • ionCube Loader
 • json
 • libxml
 • mbstring
 • mcrypt
 • mhash
 • mysql
 • mysqli
 • openssl
 • PDO - sqlite a MySQL
 • Phar
 • session
 • soap
 • sockets
 • SPL
 • SQLite
 • tokenizer
 • xmlrpc
 • xsl
 • zip
 • zlib

Możesz skorzystać także z rozszerzenia PEAR

Co nie jest dostępne

Na webhostingu nie są dostępne przede wszystkim:

 • jakiekolwiek rozszerzenia z biblioteki PECL
 • XCache pamięć współdzielona - to rozszerzenie wykorzystujemy jedynie jako opcode cache, nie jest możliwe użycie jego pozostałych funkcji
 • ffmpeg, mencoder itd. - nasz webhosting nie służy jako klaster obliczeniowy do konwersji audio i wideo

Webhosting a dodawanie rozszerzeń i funkcjonalności - można dodać inne, nie wymienione powyżej rozszerzenia PHP lub inną nową technologię?

Centrum danych WEDOS

Na stronie naszego centrum danych znajdziesz odpowiedź na pytanie, dlaczego mogliśmy sobie pozwolić na tak niskie ceny . Znajdują sie tam szczegółowe informacje o budowie, wyposażeniu i funkcjonowaniu naszego centrum danych. Centrum danych WEDOS stanowi jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów tego typu w Republice Czeskiej.

Datacentrum.WEDOS.com

Obsługa klienta

Obsługa klienta i nadzór techniczny: NONSTOP

E-mail: formularz kontaktowy
Chat: wejście na chat
Pomoc: kb.wedos.com
Dyskusje: forum dyskusyjne

Zamknij Obsługa Klienta Rozpocznij czat klikając tutaj.