Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie pomagają nam świadczyć, chronić i doskonalić nasze usługi. Więcej informacji tutaj. Akceptuj pliki cookies
Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie pomagają nam świadczyć, chronić i doskonalić nasze usługi. Więcej informacji tutaj. Akceptuj pliki cookies

Serwery dedykowane - obsługa klienta

Informacje o zakresie działania Działu Obsługi Klienta w odniesieniu do serwerów dedykowanych


W razie pytań dotyczących serwerów dedykowanych zwróć się do naszego Działu Obsługi Klienta dostępnego nonstop - w dzień i w nocy, w dni robocze, weekendy i święta. Na stanowisku przez cała dobę dostępny jest przynajmniej jeden pracownik.

Formy obsługi klienta:

 • href="javascript:wopenn('https://client.wedos.com/chat/entry.html?deps=hosting',780,610);">czat online - najszybszy i zalecany sposób komunikacji, bezpośrednia rozmowa z naszym pracownikiem
 • formularz kontaktowy - korespondencja e-mailowa
 • forum dyskusyjne - ogólnodostępna platforma do prowadzenia dyskusji, zadawania pytań i rozwiązywania problemów

Podczas komunikacji z obsługą klienta, zalecamy się autoryzować - potwierdzić swoją tożsamość logując się do swojego konta klienta przed rozpoczęciem czatu bądź wypełnieniem formularza kontaktowego.

Do zadań Działu Obłsugi Klienta w odniesieniu do serwerøw dedykowanych należy:

 • udzielanie informacji o usługach - parametry, ceny, aktualne oferty promocyjne
 • pomoc w składaniu zamówienia
 • pomoc z ustawieniem rekordów DNS
 • pomoc w zarządzaniu usługą przez Panel Klienta
 • pomoc przy korzystaniu z kontrolera zdalnego zarządzania (iRMC)
 • usuwanie awarii hardware'u, naprawa i wymiana uszkodzonych komponentów
 • rozwiązywanie problemów technicznych i awarii występujących po naszej stronie
 • wyjaśnianie kwestii rozliczeniowych

Co nie neleży do zadań Działu Obsługi Klienta

Pozostałe, nie wymienione powyżej żądania klientów, wykraczają poza zakres bezpłatnej obsługi klienta a za ich wykonanie może zostać pobrana dodatkowa opłata (zgodna z aktualnym cennikiem), ewentualnie mogą zostać zrealizowane w wolnej chwili (np. w nocy).

Do zadań Działu Obsługi Klienta w odniesieniu do webhostingu nie należy w szczególności:

 • zarządzanie serwerem - instalacja, konfiguracja, rozwiązywanie problemów z systemem operacyjnym oraz innym software'm
 • jakiekolwiek działania programistyczne
 • specjalistyczna pomoc techniczna
 • przenoszenie danych z innych usług hostingowych

Żądania klientów wykraczające poza bezpłatną obsługę klienta (niestandardowe działania techniczne lub handlowe, interwencja techniczna lub programistyczna) nie są realizowane przez pracowników Działu Obsługi Klienta. Nie są ponadto wykonywane w trybie natychmiastowym - są przekazywane naszym technikom lub handlowcom a ich realizacja trwa zazwyczaj do 1 dnia roboczego. Realizacja usługi w formie odpłatnej pomocy technicznej jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu i jest uzależniona od dostępności naszych pracowników.

W przypadku awarii czy problemu technicznego po naszej stronie technicy interweniują natychmiast o każdej porze dnia i nocy (najpóźniej do 10 min od wystąpienia problemu).

Dodatkowe informacje o Dziale Obsługi Klienta

Centrum danych WEDOS

Na stronie naszego centrum danych znajdziesz odpowiedź na pytanie, dlaczego mogliśmy sobie pozwolić na tak niskie ceny . Znajdują sie tam szczegółowe informacje o budowie, wyposażeniu i funkcjonowaniu naszego centrum danych. Centrum danych WEDOS stanowi jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów tego typu w Republice Czeskiej.

Datacentrum.WEDOS.com

Obsługa klienta

Obsługa klienta i nadzór techniczny: NONSTOP

E-mail: formularz kontaktowy
Chat: wejście na chat
Pomoc: kb.wedos.com
Dyskusje: forum dyskusyjne

Zamknij Obsługa Klienta Rozpocznij czat klikając tutaj.