Operační systémy u VPS

Přehled nabízených operačních systémů pro virtuální servery


Při objednávce virtuálního serveru je možné si vybrat některý z předinstalovaných operačních systémů založených na Linuxu nebo systém Microsoft Windows Server.

Distribuce Linuxu

V nabídce jsou následující distribuce Linuxu:

  • CentOS 6.5
  • Fedora 18
  • Fedora 19
  • Debian 6.0.5
  • Debian 7.0
  • openSUSE 12.2
  • Ubuntu 12.04

Vždy se jedná pouze o základní instalaci bez dalšího software. K serveru má zákazník přístup s plnými právy přes SSH jako uživatel root.

Dále je k dispozici balíček Debian 6.0 ISP obsahující předinstalovaný Apache, PHP, MySQL, mailserver, DNS server a ovládací panel ISPConfig.

Microsoft Windows Server 2008/2012

V nabídce je též systém Microsoft Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012 R2, obojí v edici Datacenter. Lze si vybrat z české a anglické verze. K serveru má zákazník přístup s plnými právy přes Terminal Services (Připojení ke vzdálené ploše) jako uživatel Administrator.

Tento operační systém má placenou licenci, zákazník si musí od nás licenci pronajmout za 50 Kč / měsíc / modul.

Vzhledem k systémovým nárokům Windows Server 2008/2012 je nutné s tímto operačním systémem objednat min. 2 moduly, jinak by systém nebyl provozuschopný.

Bez operačního systému

Poslední možností je objednání virtuálního serveru bez operačního systému. Zákazník si pak po zřízení serveru v zákaznické administraci připojí CD/DVD dle své volby, z toho CD/DVD nabootuje a provede vlastní instalaci libovolného systému.

Pokud zákazník instaluje operační systém, který vyžaduje licenci, je zákazník povinen takovou licenci vlastnit a na vyžádání ji předložit.

UPOZORNĚNÍ! Na VPS není možné instalovat žádná Windows z vašich instalačních médií. Na VPS je možné mít pouze námi předinstalované Windows Server 2008/2012 s licencí pronajatou od nás. ISO obrazy instalačních médií jakýchkoliv Windows neakceptujeme.

virtio, emulace IDE

Podporujeme 2 způsoby jak operační systémy ve virtuálním serveru přistupují k diskům a k síťové kartě.

Starší způsob emuluje IDE zařízení - hostovaný operační systém nepotřebuje speciální podporu, vidí tato zařízení jako IDE, která jsou emulována. Tato emulace však má vysokou režii a u disku nelze dosahovat vysokých I/O výkonů. Funguje to však v jakémkoliv operačním systému.

Novější způsob využívá paravirtualizaci a ovladače virtio, tedy hostovaný operační systém si je vědom toho, že je virtualizován, a umí na disk a na síťovou kartu přistupovat přímo bez emulace. K tomu však musí podporovat a mít nainstalovány virtio ovladače. Tím lze dosahovat výrazně vyšších I/O výkonů (dle našich měření až trojnásobných).

Moderní Linuxové distribuce s virtio problém nemají, není potřeba nic dělat (RHEL, Fedora, CentOS, Debian, Ubuntu, openSUSE). FreeBSD to standardně nepodporuje, je nutné ručně ovladače doinstalovat. Námi předinstalované Windows Server také používají virtio.

Pokud si zvolíte VPS s předinstalovaným operačním systémem Linux, používá se virtio. Pokud si objednáváte VPS bez OS, můžete si zvolit, zda má VPS běžet v režimu IDE nebo virtio. Pokud instalujete Linux, zvolte virtio. Pokud chcete instalovat FreeBSD, zvolte IDE.

Datacentrum WEDOS

Na stránkách našeho datacentra naleznete odpověď na otázku, jak jsme si mohli dovolit tak nízké ceny. Jsou zde podrobné informace o stavbě, vybavení a provozu našeho datacentra. Naše Datacentrum WEDOS patří mezi největší a nejmodernější datacentra v ČR.

Datacentrum.WEDOS.com

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora a technický dohled: NONSTOP

E-mail: kontaktní formulář
Chat: vstup do chatu
Nápověda: kb.wedos.com
Diskuze: diskuzní fórum

Fujitsu
Zavřít Zákaznická podpora Chatujte s námi kliknutím zde.