Tato stránka používá „cookies“. Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Více informací zde. Přijmout cookies
Tato stránka používá „cookies“. Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Více informací zde. Přijmout cookies

Velikonoční nadílka u WEDOS

Kupte webhosting NoLimit nebo NoLimit Extra a dostanete dárek - tričko WEDOS, deštník WEDOS nebo doménu zdarma (1 OBJEDNÁVKA = 1 DÁREK). Není to žádná soutěž, žádné losování, ale dárek získává každý.


Velikonoční nadílka u WEDOS do 21. 4. 2014 (23:59)

Objednejte si u nás nový webhosting "NoLimit" nebo "NoLimit Extra" a můžete si vybrat jeden z následujících dárků:

 • luxusní deštník
 • tričko WEDOS
 • doménu dle vlastního výběru na první rok zcela ZDARMA

Společnost WEDOS Internet, a.s. pro své zákazníky připravila novou akci. Každý zákazník si může vybrat dárky v podobě trička WEDOS nebo domény zdarma nebo deštníku. 

1 objednávka = 1 tričko nebo deštník nebo 1 doména ZDARMA

tričkodeštníkOBJEDNAT WEBHOSTING

Podmínky dárku - doména k webhostingu zdarma

Pokud si u nás objednáte (a v objednávce vyberete dárek - doména k webhostingu zdarma) a zaplatíte webhosting "NoLimit" (nebo "NoLimit Extra") pro novou doménu z naší nabídky (CZ, EU, COM, NET, ORG, BIZ, INFO či NAME), zaregistrujeme vám tuto doménu zdarma na 1 rok.

Za pouhých 300 Kč (363 Kč s DPH) tedy od nás získáte webhosting na 1 rok včetně domény.

 • Platí pouze při objednání nového webhostingu pro doménu 2. řádu s koncovkou z naší nabídky domén. Neplatí pro domény, které neregistrujeme.
 • Platí pouze pro zaregistrování nové dosud neexistující domény shodné s názvem objednávaného webhostingu, nevztahuje se na přeregistrace ani prodloužení již existujících domén.
 • K zaregistrování domény dojde po zaplacení webhostingu
 • Doména bude zdarma zaregistrována na období 1 rok. Po uplynutí této doby bude prodloužení zpoplatněno dle aktuálního ceníku.
 • Výzvy k platbě za webhosting při využití této akce jsou splatné 7 dní od objednání. Po této době může být objednávka zrušena, a pokud již akce neběží, nelze již doménu zdarma získat a je nutné vyplnit novou objednávku včetně objednání a zaplacení registrace domény.
 • I v případě využití této akce platí zkušební doba 7 dní s možností výpovědi s vrácením peněz. V tomto případě však bude vrácen pouze poplatek ponížený o cenu registrace příslušné domény dle aktuálního ceníku.
 • Pokud zákazník samostatně objedná a zaplatí stejnou doménu, nárok na její zaregistrování zdarma zaniká.
 • Pokud je po zaplacení webhostingu požadovaná doména již obsazena, je po dohodě možné objednaný název změnit na jiný volný.

 

Podmínky dárku - tričko zdarma

Pokud si u nás objednáte (a v objednávce vyberete dárek - tričko WEDOS k webhostingu zdarma) a zaplatíte webhosting "NoLimit" (nebo "NoLimit Extra"), tak získáte tričko WEDOS ZDARMA.

 • Tričko WEDOS "Robot" (bude odesláno nejpozději do 20 dnů po skončení akce, pravděpodobně však dříve) 
 • V objednávce si účastník, který si zvolí jako dárek tričko, vyplní velikost trička a doručovací adresu na kterou mu má být tričko zasláno.

Podmínky dárku - deštník zdarma

Pokud si u nás objednáte (a v objednávce vyberete dárek - deštník WEDOS k webhostingu zdarma) a zaplatíte webhosting "NoLimit" (nebo "NoLimit Extra"), tak získáte deštník WEDOS ZDARMA.

 • Deštník WEDOS (bude odeslán nejpozději do 20 dnů po skončení akce, pravděpodobně však dříve) 
 • V objednávce si účastník, který si zvolí jako dárek deštník, vyplní doručovací adresu na kterou mu má být deštník zaslán.

Pravidla akce

 1. Úvodní ustanovení
  Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh akce, která je určena zákazníkům provozovatele.
 2. Provozovatel akce
  Provozovatelem akce je obchodní společnost WEDOS Internet, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28115708.
 3. Účastníci akce
  Účastníkem akce se automaticky stává každá fyzická nebo právnická osoba, která jako zákazník provozovatele v době trvání akce řádně zaplatí objednané služby provozovatele hosting.wedos.com, které jsou součástí akce (webhosting NoLimit, webhosting NoLimit Extra).

  Z akce jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. 
 4. Termín a místo konání akce
  I. Akce probíhá ve dne 21. 4. 2014. 
 5. Odměna
  Odměnu si každý zákazník vybere v průběhu objednávky a to z následujících možností:
   - tričko WEDOS s obrázkem robota
  - doména zdarma, tj. zvolí si novou doménu z naší nabídky (CZ, EU, COM, NET, ORG, BIZ, INFO či NAME) a my zaregistrujeme tuto doménu zdarma na 1 rok.
  - deštník s logem WEDOS
   
 6. Průběh akce a předání odměny
  Akce se účastní každý účastník splňující stanovené podmínky. Dárek získají všichni účastníci, kteří v období trvání akce řádně zaplatí za zboží nebo produkty objednané u provozovatele, které jsou zahrnuté do akce (viz bod 3).

  Odměnění účastníci mohou být zveřejněni na webových stránkách provozovatele. Provozovatel je oprávněn použít jména účastníků pro marketingové účely související s touto akcí. Odměnění účastníci souhlasí s tím, že jeho fotografie související s předáním ceny bude využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.
 7.  
 8. Další podmínky, práva a povinnosti
  Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit odměnu, nenese za to provozovatel odpovědnost. V takovém případě odměna zůstává ve vlastnictví provozovatele a nebude účastníkovi předána.

  Provozovatel akce si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla akce, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo akci zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již objednané služby a tím získané odměny, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich objednávky. Změny v akci jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách provozovatele.

  Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek akce účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se akcí posuzuje a s konečnou platností řeší provozovatel.

  Provozovatel je oprávněn vyřadit z akce účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání odměny. V takovém případě nebude účastníkovi odměna předána. 

  Provozovatel není odpovědný za plnění třetích osob dodané účastníkům. Záruční a další podmínky vztahující se k odměnám se řídí podmínkami jejich dodavatelů a obecně závaznými právními předpisy České republiky. Nároky z vad odměn musí účastník uplatňovat u jejich dodavatele, kterému přísluší vyřizování reklamací. Dále není odpovědný za nedostatky či prodlení při přepravě odměny k účastníkovi, kterou zajišťuje Česká pošta nebo jiný přepravce.
 9. Osobní údaje
  Provozovatel akce těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány provozovatelem v elektronické formě pro účely této akce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v akci je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou. Účastník souhlasí také s tím, aby v případě získání některé z odměn byly jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání odměny, zveřejněny na webových stránkách provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků akce a to na dobu neurčitou i po skončení akce. Tyto údaje a fotografie mohou být provozovatelem akce využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

  Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na akci. Jestliže mu již byla přiznána odměna, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

Datacentrum WEDOS

Na stránkách našeho datacentra naleznete odpověď na otázku, jak jsme si mohli dovolit tak nízké ceny. Jsou zde podrobné informace o stavbě, vybavení a provozu našeho datacentra. Naše Datacentrum WEDOS patří mezi největší a nejmodernější datacentra v ČR.

Datacentrum.WEDOS.com

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora a technický dohled: NONSTOP

E-mail: kontaktní formulář
Chat: vstup do chatu
Nápověda: kb.wedos.com
Diskuze: diskuzní fórum

Zavřít Zákaznická podpora Chatujte s námi kliknutím zde.