Tato stránka používá „cookies“. Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Více informací zde. Přijmout cookies
Tato stránka používá „cookies“. Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Více informací zde. Přijmout cookies

Kup si doménu .CZ u WEDOS a vyhraj notebook FUJITSU aneb Mega narozeniny WEDOS 2013

Pro všechny naše zákazníky jsme připravili velkou narozeninovou oslavu. Můžete vyhrát jeden ze 111 notebooků a dalších 999 cen.


Kup si doménu .CZ u WEDOS a vyhraj notebook FUJITSU

Vyhrajte 111 notebooků Fujitsu Lifebook AH502 a dalších 999 cen

Společnost WEDOS Internet, a.s. pro své zákazníky pořádá soutěž o 111 notebooků Fujitsu Lifebook AH502 (v limitované edici WEDOS) + dalších 999 cen. Výhercem některé z cen se může stát každý zákazník, který si objedná a zaplatí novou nebo prodlouží stávající doménu s koncovkou .CZ u WEDOS v době od 27. 8. 2013 do 20. 12. 2013 a zároveň uspěje v některé z dovednostních (znalostních apod.) soutěží nebo splní jiné podmínky, které jsou platné pro jednotlivé soutěžní dny.

Pravidla soutěže

 • trvání soutěže od 1. 9. 2013 - 20. 12. 2013
 • výherci získají jeden za 111 notebooků Fujitsu Lifebook AH502 v limitované edici WEDOS (každý den bude vylosován jeden výherce, počínaje 1. 9. 2013) a případně některou z dalších 999 cen
 • vztahuje se na všechny objednávky nových registrací (nebo prodloužení) domén .CZ učiněné a zaplacené v době mezi 27. 8. - 20. 12. 2013. Podmínka je splněna i u domén .CZ, které jsou k Pořadateli převedeny od jiných registrátorů (v průběhu akce Mega narozeniny WEDOS 2013)  a budou u WEDOS prodlouženy minimálně o 1 rok a zůstanou na zákaznickém účtě zákazníka WEDOS minimálně do konce doby trvání akce Mega narozeniny WEDOS 2013.

Pravidla spotřebitelských soutěží

 1. Úvodní ustanovení
  Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže, která je určena zákazníkům Pořadatele.
   
 2. Pořadatel soutěže
  Pořadatelem soutěže je obchodní společnost WEDOS Internet, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28115708 (dále jen Pořadatel).
   
 3. Účastníci soutěže
  Účastníkem soutěže se automaticky stává každá fyzická nebo právnická osoba, která jako zákazník Pořadatele v době trvání soutěže řádně zaplatí novou (případně prodlouží) doménu CZ u Pořadatele hosting.wedos.com a zároveň splní některou z dalších podmínek, které se budou lišit pro jednotlivé dny.

  Ze soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Pořadateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.
   
 4. Termín a místo konání soutěže
  I. Soutěž probíhá ve dnech od 1. 9. 2013 do 20. 12. 2013. Výhry budou určeny každý den a to počínaje 1. 9. 2013.
   
 5. Výhry
  I. Hlavní výhrou je jeden ze 111 notebooků Fujitsu Lifebook AH502 v limitované edici WEDOS v provedení:
  - 15,6" antireflexní displej 16:9 WXGA (1366 x 768) LED podsvícení,  
  - Intel Celeron B830 1.8GHz 2 MB, 
  - 4 GB RAM,
  - 320 GB HDD, 
  - DVD SUPER MULTI, HD camera, HDMI, Gigabit (10/100/1000 Mbit)-LAN, WLAN b/g/n, Bluetooth V4.0, 4 in 1 card reader SD/MS/MSPro/MMC, 
  - bez operačního systému
  a to vše s dvouletou zárukou, kdy si výrobce notebook odveze a přiveze opravený.

  Podmínky pro získání výher budou určovány každý den a nezávisejí na losování, ale na plnění jednotlivých úkolů, které se na jednotlivé dny liší.
  II. Pořadatel soutěže bude rozdělovat dalších 999 cen (trička, počítačové myši, flash paměti...), přičemž každý den (počínaje 1. 9. 2013) bude určen výherce notebooku a zároveň bude rozděleno 9 dalších cen.
  III. Výhry budou rozesílány výhercům od 1. 10. 2013.
   
 6. Průběh soutěže a předání výhry
  Soutěže se účastní každý účastník splňující stanovené podmínky. Výhercem se může stát každý účastník, který v období trvání soutěže řádně zaplatí za registraci nebo prodloužení domény .CZ u Pořadatele a splní další podmínky pro jednotlivé dny(viz bod 3).

  Oznámení o hlavní výhře sdělí Pořadatel Výherci nejpozději do 3 dnů od slosování telefonicky nebo SMS zprávou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy, podle kontaktních údajů účastníka v registraci.

  K ponechání hlavní výhry soutěže je podmínkou pořízení fotografického záznamu (fotografií) výherce spolu s hlavní cenou a následné zaslání těchto fotografií Pořadateli, který je oprávněn tyto fotografie dále používat k marketingovým účelům (včetně uvedení jména, příjmení a adresy výherce).

  Výherci mohou být zveřejněni na webových stránkách Pořadatele. Pořadatel je oprávněn použít jména výherců pro marketingové účely související s touto soutěží. Výherce hlavní výhry souhlasí s tím, že jeho fotografie související s předáním ceny bude využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Pořadatele.

  Každý výherce hlavní výhry může vyhrát hlavní výhru pouze jednou a nelze se tedy zúčastnit více kol soutěže za účelem získání některé hlavní výhry vícekrát.
   
 7. Další podmínky, práva a povinnosti
  Pořadatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Pořadatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Pořadatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Pořadatele a nebude účastníkovi předána.

  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Pořadatele.

  Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel.

  Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Pořadatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

  Pořadatel není odpovědný za plnění třetích osob dodané výhercům. Záruční a další podmínky vztahující se k výhrám se řídí podmínkami jejich dodavatelů a obecně závaznými právními předpisy České republiky. Nároky z vad výher musí výherce uplatňovat u jejich dodavatele, kterému přísluší vyřizování reklamací. Dále není odpovědný za nedostatky či prodlení při přepravě výhry k výherci, kterou zajišťuje Česká pošta nebo jiný přepravce.
   
 8. Osobní údaje
  Pořadatel soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Pořadatelem v elektronické formě pro účely této soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Pořadateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou. Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen byly jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Pořadatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Pořadatelem soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

  Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Pořadateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele, čímž bude vyloučen z další účasti na soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.
   
 9. Detailní znění soutěžních podmínek
  Nedílnou součástí těchto Pravidel soutěže jsou Soutěžní podmínky, které Pořadatel zveřejní na internetových stránkách. Soutěžní podmínky se skládají ze dvou částí. První část jsou Všeobecné soutěžní podmínky, které se vztahují na celou soutěž a na všechny dny bez výjimky. Druhou částí jsou Dílčí soutěžní podmínky jednotlivých soutěží (soutěžních kol), které se vztahují k jednotlivým soutěžním dnům (soutěžním kolům) a budou se pro jednotlivé dny (soutěžní kola) lišit. Pořadatel zveřejní Dílčí soutěžní podmínky pro jednotlivé dny (soutěžní kola) vždy nejpozději v okamžiku zveřejnění soutěže pro konkrétní den a to současně se zveřejněním soutěže pro konkrétní den (soutěžní kolo).

 

 

Děkujeme partnerům

Děkujeme partnerům, kteří nám pomáhají organizovat tuto mimořádnou akci.

CZ.NIC, z.s.p.o. - správce domény .CZ - www.nic.cz

Fujitsu Technology Solutions, s.r.o.  - výrobce nejlepších serverů na světě - http://www.fujitsu.com/cz/

 

Chcete novinky k tématu?

Zaregistrujte se a objednejte si odběr novinek e-mailem. Maximálně 1x týdně vám zašleme souhrn aktuálních informací.
Staňte se naším fanouškem na Facebooku, jehož prostřednictvím vám budeme přinášet ty nejdůležitější informace.
Staňte se naším fanouškem na Google+, jehož prostřednictvím vám budeme přinášet ty nejdůležitější informace.
Najdete nás i na Twitteru.
Všechny informace z tohoto webu můžete sledovat přidáním našeho RSS kanálu do vaší RSS čtečky. 

Diskuze k článku

K tomuto článku nebyl dosud vložen žádný diskuzní příspěvek, ale můžete tak učinit jako první.

Datacentrum WEDOS

Na stránkách našeho datacentra naleznete odpověď na otázku, jak jsme si mohli dovolit tak nízké ceny. Jsou zde podrobné informace o stavbě, vybavení a provozu našeho datacentra. Naše Datacentrum WEDOS patří mezi největší a nejmodernější datacentra v ČR.

Datacentrum.WEDOS.com

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora a technický dohled: NONSTOP

E-mail: kontaktní formulář
Chat: vstup do chatu
Nápověda: kb.wedos.com
Diskuze: diskuzní fórum

Zavřít Zákaznická podpora Chatujte s námi kliknutím zde.